Archive for Noteikumi

Carcassonne noteikumi v2.6

Sadaļā Noteikumi var lejuplādēt Carcassonne noteikumu jaunāko versiju. Šajā redakcijā ir iekļauti noteikumi jaunākiem Carcassonne paplašinājumiem: “Vācu Katedrāles” un “Sargtorņi”.

Carcassonne noteikumu jaunā redakcija

Rule BookIr pieejama Carcassonne detalizēto noteikumu jaunā redakcija. Ir pievienoti noteikumi paplašinājumam „Vācu pilis”, kā arī daži jauni skaidrojumi paplašinājumiem „Princese un Pūķis”, „Aitas un Pakalni”, „Laupītājs”, „Skola”, „Pusītes”.

Carcassonne mini-turnīrs 2015

3-yearsŠogad mūsu portāls svin 3 gadu jubileju. Un, kā ja ierasts, mēs to atzīmējam ar kārtēju Carcassonne mini-turnīru, ko mēs rīkojam sadarbībā ar “Brain Games”.

Mini-turnīrs notiks 2015. gada 28. februārī (sestdien). Šoreiz balvu fonds ir vēl lielāks: uzvarētājs saņem Carcassonne pamatspēli komplektā ar vienu paplašinājumu pēc viņa izvēles, kā arī fotorāmīti Carcassonne pavalstnieka formā no Carcassonne.lv! Būs arī citas balvas.

Mini-turnīra noteikumi un pieteikuma forma atrodas šeit.
Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Vienlaikus mēs publicējam Carcassonne noteikumu jaunu redakciju, kurā ir iekļauti visi pēdējie paplašinājumi: Vācu klosteri, Pusītes un Darmštate.

Noteikumi paplašinājumam “Aitas un Pakalni”

Ir sagatavots tulkojums jaunākajam lielajam paplašinājumam “Aitas un Pakalni”.
Kā vienmēr, to var atrast sadaļā Noteikumi, vai pēc šī linka.

Jaunā Carcassonne noteikumu versija

Ir nopublicēta Carcassonne noteikumu ar detalizētiem skaidrojumiem jaunāka versija – 2.2.

Galvenās izmaiņas: pievienoti noteikumi paplašinājumam „Aplencēji”, doti jaunie skaidrojumi, to starpā: dubultā gājiena atļauto darbību precizējums („Tirgotāji un Celtnieki”), atrisināts tiltu un torņu celtniecības konflikts, daži jaunie skaidrojumi pavadoņa rīcībai. Kā arī atkal ir atļauta klēts uzlikšana uz vulkāna lauciņiem („Abatija un Birģermeistars”) un izmainīti laupītāju punktu skaitīšanas noteikumi spēles beigās („Laupītāji”).

Reportāža no maija Carcassonne vakara

Ar nelielu kavējumu ir klāt foto-atskaite no mūsu maija Carcassonne vakara.

Kā arī var lejuplādēt noteikumu jaunu versiju (v.2.1), kur pievienoti daži jaunie skaidrojumi, ka arī mazliet mainīti daži vecie noteikumi (piem., ratu pārvietošanas noteikumi, u.c.).

Jaunā Carcassonne noteikumu redakcija

Ir nopublicēta jaunā redakcija Carcassonne noteikumiem ar detalizētiem skaidrojumiem, v2.0!

Tā iekļauj vairākas oficiālas izmaiņas noteikumos. Īpaši daudz izmaiņu ir paplašinājumiem „Princese un Pūķis” un „Abatija un Birģermeistars”. Citiem paplašinājumiem arī ir pievienoti vairāki jaunie skaidrojumi. Kā arī ir pārtulkoti noteikumi diviem jaunākajiem paplašinājumiem „Vēju rozes” un „Mazās mājiņas”.

Lejuplādēt jaunu noteikumu redakciju, kā vienmēr, var sadaļā Noteikumi.