Carcassonne noteikumu jaunā redakcija

Ir pieejama Carcassonne detalizēto noteikumu jaunā redakcija, kas iekļauj pārtulkotus noteikumus paplašinājumiem “Zem cirka kupola” un “Leipcigas tirgi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *