Archive for Noteikumi

Reportāža no maija Carcassonne vakara

Ar nelielu kavējumu ir klāt foto-atskaite no mūsu maija Carcassonne vakara.

Kā arī var lejuplādēt noteikumu jaunu versiju (v.2.1), kur pievienoti daži jaunie skaidrojumi, ka arī mazliet mainīti daži vecie noteikumi (piem., ratu pārvietošanas noteikumi, u.c.).

Jaunā Carcassonne noteikumu redakcija

Ir nopublicēta jaunā redakcija Carcassonne noteikumiem ar detalizētiem skaidrojumiem, v2.0!

Tā iekļauj vairākas oficiālas izmaiņas noteikumos. Īpaši daudz izmaiņu ir paplašinājumiem „Princese un Pūķis” un „Abatija un Birģermeistars”. Citiem paplašinājumiem arī ir pievienoti vairāki jaunie skaidrojumi. Kā arī ir pārtulkoti noteikumi diviem jaunākajiem paplašinājumiem „Vēju rozes” un „Mazās mājiņas”.

Lejuplādēt jaunu noteikumu redakciju, kā vienmēr, var sadaļā Noteikumi.

“Carcassonne Minis” noteikumu tulkojums ir pieejams!

Ar prieku paziņojam, ka ir pabeigts jauno mini-paplašinājumu “Carcassonne Minis” noteikumu tulkojums.

Noteikumus, kā vienmēr, var atrast šeit.

Carcassonne noteikumu tulkojums ir pabeigts!

Mums ir prieks paziņot, ka beidzot ir pabeigts visu paplašinājumu tulkojums!

Pēdējā versijā (v1.3) ir pieejami noteikumi visiem atlikušiem paplašinājumiem: Mēris, Dzīres, Pavadonis un Skola.

Ir gatavs tulkojums vēl diviem paplašinājumiem

Šoreiz tie ir paplašinājumi Tunelis un Apļi labības laukos.

Jauno noteikumu versiju (v1.2) var dabūt šeit.

Ir pievienots “Laimes rats” paplašinājuma noteikumu tulkojums

Jaunu noteikumu versiju, kā vienmēr, var lejuplādēt sadaļā Noteikumi, vai šeit.

Ir pabeigts visu lielo paplašinājumu tulkojums!

Beidzot ir pabeigts visu lielo Carcassonne paplašinājumu un vairāku mini-paplašinājumu tulkojums! Šodien ir pievienots tulkojums paplašinājumiem Katari, Mini-paplašinājums, Kulta vieta un Katapulta.

Jaunā versija šeit.

Kā arī sadaļā Carcassonne video ir pievienots 2011. gada Carcassonne pasaules čempionāta apskats.