Carcassonne paplašinājumi

Ieskaitot pamatspēli, Carcassonne ir iznākuši arī vairāki paplašinājumi. Starp tiem ir gan lielie paplašinājumi, kas būtiski ietekmē spēles gaitu, gan mazie, kas tikai pievieno jaunus lauciņus un nedaudz maina spēles noteikumus.

Latviešu nosaukums Vācu nosaukums Angļu nosaukums Komentāri
Upe Der Fluss The River mini-paplašinājums (2001)
Traktieri un Katedrāles Wirtshäuser und Kathedralen Inns and Cathedrals 1. paplašinājums (2002)
Tirgotāji un Celtnieki Händler und Baumeister Traders and Builders 2. paplašinājums (2003)
Ķēniņš un Laupītājs König und Raubritter King and Robber Baron mini-paplašinājums (2003)
Katari Die Katharer The Cathars mini-paplašinājums (2004)
Karkasonas Grāfs Der Graf von Carcassonne The Count of Carcassonne mini-paplašinājums (2004)
Princese un Pūķis Burgfräulein und Drache The Princess and the Dragon 3. paplašinājums (2005)
Upe II Der Fluss II The River II mini-paplašinājums (2005)
Tornis Der Turm The Tower 4. paplašinājums (2006)
Mini-paplašinājums Mini-Erweiterung The Mini-Expansion arī zināms, kā GQ11 paplašinājums (2006)
Abatija un Birģermeistars Abtei und Bürgermeister Abbey and Mayor 5. paplašinājums (2007)
Grāfs, Ķēniņš un Kulta vieta Graf, König und Konsorten Count, King and Cult 6. paplašinājums (2008)
Kulta vieta Die Kultstätte The Cult mini-paplašinājums (2008)
Katapulta Das Katapult The Catapult 7. paplašinājums (2008)
Laimes rats Das Schicksalsrad Wheel of Fortune Pamatspēles aizvietojums (2009)
Tunelis Tunnel Tunnel mini-paplašinājums (2009)
Tilti, Pilis un Tirgi Brücken, Burgen und Basare Bridges, Castles & Bazaars 8. paplašinājums (2010)
Apļi labības laukos Die Kornkreise Crop Circles mini-paplašinājums (2010)
Mēris Die Pest The Plague mini-paplašinājums (2010)
Dzīres Das Fest The Festival (The Party) mini-paplašinājums (2011)
Pavadonis Das Gefolge The Phantom (The Entourage) mini-paplašinājums (2011)
Skola Die Schule The School mini-paplašinājums (2011)
Lidonis Die Fluggeräte The Flier Carcassonne Minis (1. no 6.) (2012)
Vēstījumi Die Depeschen The Messages Carcassonne Minis (2. no 6.)  (2012)
Prāmji Die Fähren The Ferries Carcassonne Minis (3. no 6.)  (2012)
Zelta atradnes Die Goldminen The Goldmines Carcassonne Minis (4. no 6.)  (2012)
Burvis un Ragana Magier & Hexe Mage & Witch Carcassonne Minis (5. no 6.)  (2012)
Laupītājs Die Räuber The Robber Carcassonne Minis (6. no 6.)  (2012)
Vēju rozes Die Windrosen Wind Roses mini-paplašinājums (2012)
Mazās mājiņas Die Häuser Little Buildings (The Houses) mini-paplašinājums (2012)
Aplencēji Die Belagerer The Besiegers mini-paplašinājums (2013)
Aitas un Pakalni Schafe und Hügel Sheep and Hills 9. paplašinājums (2014)
Vācu klosteri Die Klöster German Monasteries mini-paplašinājums (2014)
Pusītes Halb so wild Half and Half / Halflings mini-paplašinājums (2014)
Darmštate Darmstadt Darmstadt mini-paplašinājums (2014)
Vācu pilis Burgen in Deutschland Castles in Germany mini-paplašinājums (2015)
Vācu Katedrāles Kathedralen in Deutschland Cathedrals in Germany mini-paplašinājums (2016)
Sargtorņi Die Wachtürme Watchtowers mini-paplašinājums (2016)
Zem cirka kupola Manege frei! Under the Big Top 10. paplašinājums (2017)
Leipcigas tirgi Die Märkte zu Leipzig The Markets of Leipzig mini-paplašinājums (2017)
Augļu koki Die Obstbäume The Fruit-Bearing Trees mini-paplašinājums (2018)
Bārddzinis Die Bader The Barber-Surgeons mini-paplašinājums (2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *