Jaunā Carcassonne noteikumu versija

Ir nopublicēta Carcassonne noteikumu ar detalizētiem skaidrojumiem jaunāka versija – 2.2.

Galvenās izmaiņas: pievienoti noteikumi paplašinājumam „Aplencēji”, doti jaunie skaidrojumi, to starpā: dubultā gājiena atļauto darbību precizējums („Tirgotāji un Celtnieki”), atrisināts tiltu un torņu celtniecības konflikts, daži jaunie skaidrojumi pavadoņa rīcībai. Kā arī atkal ir atļauta klēts uzlikšana uz vulkāna lauciņiem („Abatija un Birģermeistars”) un izmainīti laupītāju punktu skaitīšanas noteikumi spēles beigās („Laupītāji”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *