Carcassonne mini-turnīrs 2014

Datums un vieta

Mini-turnīrs notiks galda spēļu veikala “Ludo” telpās, Rīgā, Kr. Barona ielā 55, svētdien, 2014. gada 23. februārī. Sākums – 11:00, ierašanās – no 10:30.

Pieteikuma forma atrodas lapas beigās.

Vispārējie noteikumi

Turnīra maksimālais dalībnieku skaits ir 16 cilvēki. Turnīrs notiek pēc shēmas ar dubulto izslēgšanu („double elimination”). Tas nozīmē, ka katrs dalībnieks pārtrauc cīņu par 1. vietu tikai pēc otrā zaudējuma.

Ja čempionāta dalībnieku skaits būs nepietiekams šādas shēmas izspēlei, tad turnīrā piedalīsies “rezerves spēlētāji”.

Pirmajā raundā spēlētāji tiek sēdināti pie galdiņiem pa divi pēc nejaušības principa.

Pēc pirmā raunda zaudētāji turpina spēli „zaudētāju zarā”, uzvarētāji paliek tajā pašā zarā. Ja spēlētājs zaudē otro reizi (jau „zaudētāju zarā”), tad viņš pārtrauc spēli turnīrā. Tādi nosacījumi turpinās līdz fināla raundam.

Finālā satiekas „zaudētāju zara” uzvarētājs un spēlētājs, kurš nav zaudējis nevienu spēli. Ja finālā uzvar spēlētājs no „zaudētāju zara”, notiek vēl viena spēle, lai saglabātu divu zaudējumu principu („full double elimination”).

Mini-turnīra uzvarētājs saņem no organizatoriem balvu – Carcassonne pamatspēli komplektā ar vienu paplašinājumu pēc uzvarētāja izvēles. Gadījumā, ja uzvarētājam īpašumā jau ir Carcassonne pamatspēle, tad viņš saņems divus Carcassonne paplašinājumus pēc viņa izvēles. Ir paredzētas arī citas speciālas balvas.

Spēles noteikumi

Visos raundos pie katra galdiņa spēlē divi spēlētāji.

Visos raundos, izņemot finālu, tiek spēlēta pamatspēle ar vienu no astoņiem numurētiem Carcassonne paplašinājumiem:
1. Traktieri un Katedrāles.
2. Tirgotāji un Celtnieki.
3. Princese un Pūķis.
4. Tornis.
5. Abatija un Birģermeistars.
6. Grāfs, Ķēniņš un Kulta vieta (sastāv no četriem mini-paplašinājumiem: Upe II, Karkasonas Grāfs, Ķēniņš un Izlūks un Kulta vieta).
7. Katapulta.
8. Tilti, Pilis un Tirgi.

Katrs raunds tiek spēlēts ar citu paplašinājumu, pēc iespējas sekojot līdzi tam, lai viens un tas pats spēlētājs nespēlētu vienu un to pašu paplašinājumu divas reizes. Fināla spēlē tiks izmantoti divi nejauši izvēlētie paplašinājumi.

Pirmajā raundā spēli uzsāk nejauši izvēlēts spēlētājs, pārējos raundos – spēlētājs, kurš ir uzvarējis iepriekšējā raundā. Ja tādā veidā nevar noteikt pirmo spēlētāju (abi zaudēja vai abi uzvarēja), pirmais spēli uzsāk tas spēlētājs, kurš iepriekšējā raundā ieguva vairāk punktu. Gadījumā, ja arī punktu skaits abiem spēlētājiem iepriekšējā raundā bija vienāds, nākamo spēli pirmais uzsāk tas spēlētājs, kurš iepriekšējā spēlē ir patērējis mazāk laika. Arī situācijā, kad spēles beigās abiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, par uzvarētāju kļūst spēlētājs, kurš spēlei ir patērējis mazāk laika.

Spēlē ir laika limits – 25 minūtes uz spēlētāju, kura kontrolei tiks izmantoti šaha pulksteņi. 25 minūšu limits ir pilnīgi pietiekams, lai izspēlētu spēli līdz galam (~30-35 sekundes uz gājienu, atkarībā no paplašinājuma), un tas ir kā garants, ka pasākums iekļausies noteiktajā laikā. Ja spēlētājs pārtērē viņam piešķirtās 25 minūtes, viņš spēli ir zaudējis. Viņa pretinieks saņem punktus saskaņā ar noslēguma punktu skaitīšanas noteikumiem.

Spēles galds ir dabiska teritorijas robeža. Ja spēlētājs vēlas, viņš var pārbīdīt visus izliktos lauciņus tālāk no malas, lai izbrīvētu vietu uzliekamajam lauciņam. Taču, ja laukuma platums ir sasniedzis maksimālo izmēru, jaunus lauciņus pievienot tā malās nedrīkst.

Par kļūdu kontroli ir atbildīgs spēlētāja pretinieks. Piemēram, ja viņš nepamana, ka ir nolikts lauciņš tā, ka kāda no malām neatbilst, taču viņš ir jau izvilcis savu lauciņu, tad kļūda vairs nav labojama. Tāpat ir ar pavalstnieku uzlikšanu īpašumā, kur jau ir cits pavalstnieks. Izņēmums ir, ja nav pamanīts, ka īpašums ir jau agrāk pabeigts. Tādā gadījumā spēlētājs ārpus kārtas var noņemt no laukuma savu pavalstnieku un ieskaitīt punktus.

Visas spēles notiek saskaņā ar Noteikumiem ar detalizētiem skaidrojumiem, kas ir publicēti www.carcassonne.lv lapā, sadaļā „Noteikumi”. Jautājumus, kā vienmēr, var uzdot mūsu forumā.

Pieteikšanās mini-turnīram

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Svarīgi! Lūgums izlasīt paplašinājumu noteikumus pirms turnīra!

6 comments

 1. Math says:

  Jautājums par spēli uz laiku: kura spēlētāja laikā tiek ieskaitīta, piemēram, tirgus izspēle?

 2. MrNumbers says:

  Laiks ies tam, kas domā. Piemēram, 1. spēlētājs paņem tirgus lauciņu, pabeidz savu gājienu, tad paņem divus lauciņus un piedāvā 2. spēlētājam izvēlēties. Kamēr viņš domā, laiks ies viņam (2. spēlētājam). Pēc izvēles un cenas noteikšanas laiks sāk iet atkal 1. spēlētājam utt. līdz tam brīdim, kad katrs dabū savu lauciņu. Tad katrs uzliek savu nopirkto lauciņu (protams, tad laiks ies katram savs).
  Katapultas gadījumā: kam rokās būs katapulta, tam arī ies laiks.

 3. Math says:

  Labi, tad ar pūķi laiks iet tam, kurš domā, kurā virzinā to sūtīt. Bet kā laiks tiek tērēts, piemēram, skaitot punktus zemniekiem par lauku, kurā tikko uzlikta klēts? Gan jau būs vēl kāda situācija, kurā punktu skaitīšana var ieilgt.
  Starp citu, noteikumos minēts, ka oficiāli nav paredzēts vienlaikus lietot Grāfu un Upe II – vai turnīrā tie tomēr tiks lietoti kopā?

 4. MrNumbers says:

  Laiks ies tam, kurš uzlika klēti. Tomēr tas bija viņa gājiens, kas izraisīja punktu ieskaitīšanu. Tāpat būtu, ja kāds uzliktu lauciņu, ar ko tiks pabeigts kāds pretinieka objekts. Laiks taču ies tam, kam gājiens.
  Par Grāfu un Upi II 39. lapaspusē ir piezīme:
  “Ja Jūs izmantojat kopā Karkasonas Grāfu un Upi II, ir iespējams, ka ne visus upes lauciņus varēs uzlikt uz spēles laukuma, jo tā būs pārāk tuvu pie Karkasonas pilsētas. Upes lauciņi, kas nevar būt uzlikti, tiek izņemti no spēles, tāpat kā tas notiek pamatspēlē. Pat ja upi nevar normāli pabeigt, spēlei ir jāturpinās kā parasti.”
  Tātad, tos var izmantot kopā. Minēto (iespējams, 42. piezīmi) var ignorēt, jo tas palika no vecās noteikumu redakcijas un nākamajā versijā neparādīsies.

 5. Math says:

  Jautājums par noteikumu precizēšanu paplašinājumā “Princese un pūķis” – Ja spēlētājs pievieno princesi pilsētai, kurā vienīgais bruņinieks pieder viņam, vai tas *obligāti* jānoņem? Radās neskaidrības to spēlējot.

  Un vēl šajā sakarā – kas jādara ja turnīra laikā rodas diskusija par kādu no noteikumiem? (Ja abi spēlētāji ir pārliecināti par savu taisnību)

 6. MrNumbers says:

  Pēc HiG noteikumiem “spēlētājs *var* noņemt vienu bruņinieku”. Tātad, tas nav obligāti.

  Ja rodas strīdu situācija turnīra laikā, man, kā galvenajam tiesnesim, ir tiesības pieņemt galīgo lēmumu, protams, iespēju robežās vadoties no oficiāliem noteikumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *