Reportāža no maija Carcassonne vakara

Ar nelielu kavējumu ir klāt foto-atskaite no mūsu maija Carcassonne vakara.

Kā arī var lejuplādēt noteikumu jaunu versiju (v.2.1), kur pievienoti daži jaunie skaidrojumi, ka arī mazliet mainīti daži vecie noteikumi (piem., ratu pārvietošanas noteikumi, u.c.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *