Drīzumā tiks publicēti seši jaunie mini-paplašinājumi

Janvārī tika paziņots par sešiem jauniem mini-paplašinājumiem zem nosaukuma Carcassonne Minis, kas tiks publicēti pavasarī, un kas īstenībā izrādās ietver septiņus paplašinājumus. Katra kastīte ietvers vienu lauciņu no Apļi labības laukos paplašinājuma. Sakrāj visus sešus mini-paplašinājumus un tev būs arī Apļi labības laukos paplašinājums. Tas palika pat labāks: Apļi labības laukos lauciņi pilnīgi atšķiras no Apļi labības laukos iepriekšēja vācu izlaiduma, kas padara Apļi labības laukos lauciņu kopēju skaitu par 12.

Ja tu nepaspēji iegādāties Apļi labības laukos vācu versiju, Rio Grande Games publicēs angļu versiju nākamajā vai aiznākamajā mēnesī paplašinājumu kompilācijas ietvaros ar nosaukumu “Apļi labības laukos, Mēris un Tuneļi” (“Corn Circles, Plague, and Tunnels“), kas iekļauj arī Tuneļi un Mēris paplašinājumus, ko publicēja žurnāls Spielbox attiecīgi 2009. un 2010. gados.

Gaidāmo mini-paplašinājumu īss apraksts

 

Carcassonne: Lidonis

Astoņus lauciņus ar spārnu pāri attēlu sajauc kopā ar citiem lauciņiem. Tiklīdz spēlētājs paņem vienu no tiem lauciņiem, viņš uzliek to saskaņā ar pamatnoteikumiem. Tad viņam ir izvēle: uzlikt pavalstnieku uz šī lauciņa saskaņā ar pamatnoteikumiem vai dod iespēju jaunam pavalstniekam aizlidot uz vienu no blakusesošajiem lauciņiem. Šis pavalstnieka pārvietošanas virzienu noteic spārnu orientācija; attālumu (1-3 lauciņi) noteic spēļu kauliņš. Ja tajā vietā pastāv lauciņš, spēlētājs var uzlikt pavalstnieku uz jebkuru nepabeigto objektu (izņemot laukus), neatkarīgi no tā, ir šis objekts aizņemts, vai nav. Ja tajā vietā nepastāv lauciņš vai visi objekti (izņemot laukus) ir pabeigti, tad spēlētājs nevar uzlikt pavalstnieku šajā gājienā. Avārija!

Carcassonne: Vēstījumi

Spēlētāji novieto otro pavalstnieku (iekļauto šajā paplašinājumā) uz punktu skaitīšanas plāksnītes spēlēs sākumā. Tiklīdz viņi saņem punktus spēles laikā, viņi izlemj, kuru punktu atzīmēšanas pavalstnieku virzīt uz priekšu. Ja pavalstnieks apstājas uz viena no tumšajiem lauciņiem uz punktu skaitīšanas plāksnītes (0, 5, 10, utt.) un šī pavalstnieka īpašnieks ir aktīvais spēlētājs, tad šis spēlētājs paņem no kaudzītes augšējo vēstījuma kartiņu un vai saņem divus punktus par to, vai rīkojas atbilstoši norādēm uz kartiņas. Iespējamie varianti ir:

  • Saņemt punktus par šī spēlētāja mazāko ceļu, pilsētu vai klosteri, it kā tas būtu spēles beigās, bet atstāt pavalstnieku uz vietas.
  • Saņemt divus punktus par katru ģerboni pilsētās, ko aizņem šis spēlētājs vai divus punktus par katru šī spēlētāja bruņinieku.
  • Saņemt trīs punktus par katru šī spēlētāja zemnieku.
  • Paņemt un izspēlēt papildus lauciņu.
  • Saņemt punktus par vienu pavalstnieku un atgriezt to šī spēlētāja krājumā.

Lai kuru variantu spēlētājs izvēlas, pēc tam viņš novieto šo kartiņu kaudzītes apakšā.

Spēles beigās spēlētāji summē punktus par viņu abiem punktu atzīmēšanas pavalstniekiem, novieto vienu pavalstnieku uz tās summas, un tad noskaidro gala rezultātu, vairs neņemot vēstījuma kartiņas.

Carcassonne: Prāmji

Iekļauj astoņus jaunus lauciņus, uz kuriem ir trīs vai četri ceļa segmenti, kas ved pie ezera lauciņa centrā. Šos lauciņus sajauc kopā ar citiem lauciņiem. Tiklīdz spēlētājs paņem vienu no tiem lauciņiem, viņš uzliek to saskaņā ar pamatnoteikumiem, izlemj vai uzlikt pavalstnieku (un ja uz ceļa kā laupītāju, uz kāda segmenta), tad novieto prāmju uz šī lauciņa, lai savienotu divus ceļa segmentus. Jebkurš segments, kas nav savienots ar prāmja palīdzību, beidzās ezerā. Tiklīdz spēlētājs pagarina ceļu, kas ietver vienu vai vairākus prāmjus, vai uzliekot prāmja lauciņu vai parasto ceļa lauciņu, viņš var pārvietot pirmo tuvāko pie šī lauciņa prāmju jebkurā virzienā, lai savienotu dažādus ceļa segmentus. Ja šī pārvietošanās rezultātā ceļš tiek pabeigts abos galos, tad par šo ceļu tiek ieskaitīti punkti.

Carcassonne: Zelta atradnes

Astoņus jaunus lauciņus ar zelta gabala attēlu sajauc kopā ar citiem lauciņiem. Tiklīdz spēlētājs paņem vienu no tiem lauciņiem spēles laikā, viņš uzliek to saskaņā ar pamatnoteikumiem, tad novieto vienu zelta gabalu uz šī lauciņa un vienu zelta gabalu uz jebkura blakusesoša (nav svarīgi kā: ortogonāli vai diagonāli) lauciņa. Spēlētājs arī var kā parasti uzlikt pavalstnieku uz tikko uzlikta lauciņa.

Tiklīdz jebkurš objekts ir pabeigts, vai tajā pašā vai citā gājienā, un uz viena vai vairākiem pabeigta objekta lauciņiem ir zelta gabali, šie gabali tiek sadalīti starp spēlētājiem, iesaistītiem punktu saņemšanā. Ja vienam spēlētājam ir pavalstnieku vairākums pabeigtajā objektā, viņš saņem visus dabūjamus zelta gabalus; ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds pavalstnieku skaits šajā objektā, tad zelta gabali tiek sadalīti starp šiem spēlētājiem, ejot pulksteņa rādītāju virzienā, sākot ar aktīvo spēlētāju.

Spēles beigās jebkuri nepieprasītie zelta gabali tiek noņemti no spēles laukuma pirms noslēguma punktu skaitīšanas. Katrs zelta gabals ir 1-4 punktu vērts, atkarībā no tā, cik gabalus spēlētājs ir sakrājis.

Carcassonne: Burvis un Ragana

Astoņus jaunus lauciņus ar burvja simbolu sajauc kopā ar citiem lauciņiem. Tiklīdz spēlētājs paņem vienu to tiem lauciņiem, viņš uzliek to saskaņā ar pamatnoteikumiem. Tad spēlētājs vai nu novieto vai pārvieto burvju vai raganu uz spēles laukuma; abas figūriņas var novietot tikai uz nepabeigtajiem ceļiem un pilsētām, un abas nevar atrasties uz viena un tā paša ceļa vai vienā un tajā pašā pilsētā. Spēlētājam ir jānovieto vai jāpārvieto viena no tām figūriņām, ja tas ir iespējams. Tad viņš var uzlikt pavalstnieku uz tikko uzlikta lauciņa.

Tiklīdz objekts, kur uzturas burvis vai ragana, tiek pabeigts, vai spēles laikā vai spēles beigās, burvis/ragana koriģē punktus, kas tiek saņemti par šo objektu. Burvis pievieno vienu punktu par katru lauciņu šajā objektā, kamēr ragana uz pusi samazina punktus, saņemtus par šo objektu, noapaļojot uz augšu. Pēc punktu ieskaitīšanas burvi/raganu novieto blakus spēles laukumam, lai gaidītu nākama burvja lauciņa paņemšanu.

Carcassonne: Laupītājs

Astoņus jaunus lauciņus ar laupītāja simbolu sajauc kopā ar citiem lauciņiem. Tiklīdz spēlētājs paņem vienu to tiem lauciņiem, viņš uzliek to saskaņā ar pamatnoteikumiem, tad viņš novieto laupītāja figūriņu – speciālo pavalstnieku, kas ir iekļauts šajā paplašinājumā – uz punktu skaitīšanas plāksnītes blakus jebkura cita spēlētāja punktu atzīmēšanas pavalstniekam. Nākamais spēlētājs, kam ir laupītājs blakus viņa punktu atzīmēšanas pavalstniekam, arī novieto laupītāju blakus jebkura oponenta punktu atzīmēšanas pavalstniekam.

Tiklīdz punktu atzīmēšanas pavalstnieks kopā ar laupītāju pārvietojas uz priekšu pa punktu skaitīšanas plāksnītes, laupītāja īpašnieks pārvieto savu punktu atzīmēšanas pavalstnieku uz priekšu uz pusi no viņa laupītāja iegūtajiem punktiem, noapaļojot uz augšu, tad noņem savu laupītāju no punktu skaitīšanas plāksnītes. (Viens izņēmums: ja spēlētājs pārvieto savu punktu atzīmēšanas pavalstnieku, aplaupot kādu citu, visi laupītāji šajā laukumā pārvietojas līdz ar šī spēlētāja punktu atzīmēšanas pavalstnieku un gaida, lai aplaupītu šo spēlētāju pēc punktu saņemšanas normālajā veidā.) Ja divi vai vairāki punktu atzīmēšanas pavalstnieki atrodas ar laupītāju uz viena un tā paša laukuma un abi divi saņem punktus, laupītāja īpašnieks var izvēlēties, kuru no tiem aplaupīt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *